forms. architectsváš unikátny zážitok z architektúry

Koncept zdravého prostredia

V štúdiu forms. architects podporujeme koncept zdravého prostredia na prácu a bývanie tzv. koncept „well-being“. V preklade „well-being“ označuje subjektívnu pohodu jednotlivca, či už sa jedná o pohodu duševnú, fyzickú, ekonomickú alebo emocionálnu. Zdravé podmienky a kvalita každodenného života jednotlivca sú kľúčové hodnoty, ktoré sú v našom štúdiu v centre záujmu architekta, ktorý vytvára pre klienta nový priestor.  V nami navrhovaných priestoroch dbáme na docielenie zvýšenej kvality prostredia, ktorá je priamo úmerne spojená s fyzickou, a tým pádom aj duševnou pohodou klienta. Samotný priestor a jeho atribúty vedia spraviť život človeka lepším a zvyšujú z dlhodobého hľadiska úroveň jeho emocionálneho a fyzického blahobytu. Vo forms. architects prinášame také dispozičné riešenia, ktoré čo najviac umocňujú kvalitu, ktorú daný priestor ponúka. Môže ňou byť napríklad otvorenosť, veľkorysosť, vzdušnosť, individuálny osobný priestor, súkromie jednotlivých zón užívania a iné. Ďalej sú to jednotlivé prvky v interiéri /napríklad komfortné materiály, harmonická farebnosť, umelecké objekty, svetelné inštalácie/, technologické riešenia /inkorporácia filtrácie a čistenia vzduchu, interiérová a exteriérová zeleň, smart domácnosť a iné/ ako aj program prevencie a podpory imunity, ktoré ponúkame a sú vhodné pre firmy aj jednotlivcov.  

NA STIAHNUTIE

forms. architects booklet